Komplexní služby v oblasti navrhování, projektování a dozorování staveb.

logo

  domecek

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ
NORSTA CZ s.r.o.
Nádražní 39/76, 150 00 PRAHA 5
 
telefon
+420 776 334 081 email
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stavební dozor § 132

paragrafMy, Norsta CZ si Vás dovolujeme informovat o nejnovějším zákonu, čili stavební zákon 2014, především tedy kapitola, která se týká naší služby a to stavební dozor. Dnes konkretně § 132

Společné zásady.

Hlava II – Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

 

§ 132

Společné zásady

(1) Stavební úřady vykonávají soustavný stavební dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

(2) Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu

a) provádět kontrolní prohlídky stavby,

b) nařizovat neodkladné odstranění stavby,

c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,

d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,

e) nařizovat provedení udržovacích prací,

f) nařizovat vyklizení stavby,

g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,

d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,

e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

(4) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně na terénní úpravy a zařízení.

(5) Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah vyžaduje.

 

Příště stavební dozor - Kontrolní prohlídka stavby § 133

 

 

Stavební dozor a Inspekce nemovitostí

Naše nejpopulárnější služby za první kvartál roku 2014 jsou tyto služby:

 

Využijte i vy naše služby, služby inspekce nemovitostí a stavební dozor a přidejte se k našim spokojeným klientům. Přímo na webu je KALKULAČKA, kde si jednoduše a okamžitě můžete spočítat orientační cenu za inspekci nemovitostí, ať už pro novostavbu, či starší nemovitost, vybrat si můžete i zda-li jde o byt, či dům.

 

Stavební dozor a inspekce nemovitostí děláme již dlouhodobě, máme v této oblasti zkušené profesionály a hlavně náš to baví. Zkuste to s námi.

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB, ( energetický štítek )

Zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti a nákladů na provoz. 

Zákon 406/2000 Sb  o hospodaření s energíí , ve znění zákona  č. 318/2012 Sb.

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov platná od 1.4.2013. 

potřebujete

PENB - průkaz energetické náročnosti budov, energetický štítek

volejte +420 776 334 081

Strana 3 z 3

PENB

PENB - průkaz energetické náročnosti budov

energetický štítekpovinný od 1.1.2013

KALKULAČKA

INSPEKCE NEMOVITOSTÍ - ZÁKLADNÍ
INSPEKCE NEMOVITOSTÍ - PLUS
Novostavby
BYT
DŮM
Starší nemovitosti
BYT
DŮM
Rozloha nemovitosti v m2


Novinky

14/10/2014, 07:20
My, Norsta CZ si Vás dovolujeme informovat o nejnovějším zákonu, čili stavební zákon 2014, především tedy kapitola, která se týká naší služby a to...
01/10/2014, 07:19
  My, Norsta CZ si Vás dovolujeme informovat o nejnovějším zákonu, čili stavební zákon 2014, především tedy kapitola, která se týká naší služby a to...